Την αναβολή λήψης απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετόχων με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννοήσεως με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κύριο μέτοχο της Τράπεζας.