Συνολικά 733,2 εκατομμύρια ευρώ έλαβε μέσα στο 2013 η Αυστρία από την Ελβετία σε οκτώ δόσεις, ποσό που προκύπτει από τη φορολόγηση ανώνυμων λογαριασμών Αυστριακών σε ελβετικές τράπεζες, στη βάση της διμερούς συμφωνίας φορολόγησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες τον Απρίλιο του 2012, ανακοινώθηκε σήμερα από την ελβετική υπηρεσία Διαχείρισης Φόρων.

Από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014, 21.023 Αυστριακοί με λογαριασμούς στην Ελβετία δήλωσαν στις αρμόδιες αυστριακές εφορίες, αδήλωτα ως τότε περιουσιακά τους στοιχεία, που υπολογίζεται πως ανέρχονται σε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία Αυστρίας-Ελβετίας, που είχε τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, έδινε τη δυνατότητα σε κάθε Αυστριακό πολίτη, που από αυτή την ημερομηνία και έπειτα διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, να αποφασίσει μέχρι το τέλος του περασμένου Μαΐου, αν επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του αλλά να πληρώσει φόρο 15% ως 38% ή να συναινέσει στο άνοιγμα του λογαριασμού του.

Στην πρώτη περίπτωση, οι τράπεζες αφαιρούν αυτόματα το ποσό του φόρου που αναλογεί στις καταθέσεις και τα 733,2 εκατομμύρια ευρώ που εισέπραξε η Βιέννη προέρχονται από αυτή τη ρύθμιση.

Στη δεύτερη περίπτωση —άνοιγμα του λογαριασμού— οι καταθέτες δέχονται να διαβιβαστούν τα στοιχεία τους στο αυστριακό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξετάζει κατά πόσο πρόκειται για "μαύρο χρήμα" ή όχι, και στην περίπτωση αυτή ο φόρος είναι χαμηλότερος και κυμαίνεται μεταξύ 5% και 12%.

Οι εκτιμήσεις της αυστριακής κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού» των Σοσιαλδημοκρατών και του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος θέλουν το ποσό των χρημάτων Αυστριακών που βρίσκεται σε ελβετικές τράπεζες να κυμαίνεται από τα 15 έως τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να μπορεί να διακριβωθεί τι ποσοστό από αυτό το ποσό είναι «μαύρο χρήμα».

Η ανάλογη συμφωνία Αυστρίας και Λιχτενστάιν για τη φορολόγηση αυστριακού «μαύρου χρήματος» στις τράπεζές του, έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και από αυτή αναμένονται έσοδα αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον αυστριακό προϋπολογισμό το 2014.

Η συμφωνία με το Λιχτενστάιν προβλέπει πως από εφέτος θα καταβάλλονται φόροι για αδήλωτα, αφορολόγητα κεφάλαια Αυστριακών στο Λίχτενσταιν, πέραν μελλοντικών τόκων κεφαλαίου και για καταθέσεις που ήδη υπάρχουν εκεί από το παρελθόν, με την καταβολή ενός πάγιου ποσού, με το οποίο και θα τερματίζεται η μέχρι τώρα «παρανομία».

Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα ανέλθει στο 15% , ο υψηλότερος στο 30%, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για ιδιαίτερα υψηλές καταθέσεις, θα μπορεί να φθάνει και μέχρι το 38%. Τα ποσά από το Λιχτενστάιν, αναμένεται να αρχίσουν να εισρέουν σε τακτή βάση στην Αυστρία από το δεύτερο εξάμηνο του 2014.