Το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 3,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας. 

Το 2013, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,1% (2,6% το πρώτο τρίμηνο, 3,5% το δεύτερο τρίμηνο, 3% το τρίτο τρίμηνο και 3,2% το τέταρτο τρίμηνο). 

Ο κλάδος που συνέβαλε ιδιαίτερα στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,2% το τέταρτο τρίμηνο ήταν ο κατασκευαστικός, ο οποίος παρουσίασε άνοδο της τάξης του 32,1%. 

Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2013, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 70,7%. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,3%.

TAGS