Αύξηση κατά 0,8% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του δ΄τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄τριμήνου 2012, έναντι μειώσεως 19% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του δ΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 36,3%, έναντι αυξήσεως 22,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012.