Σε ποσοστό 12,9% διαμορφώθηκε η ανεργία στη Βουλγαρία το 2013, ανακοίνωσε σήμερα η βουλγαρική στατιστική υπηρεσία.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 436.300 άτομα, εκ των οποίων οι 249.800 άνδρες και 186.500 γυναίκες.

Σε σύγκριση με το 2012, ο δείκτης της ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,6%- κατά 0,4% στους άνδρες και 1% στις γυναίκες, διαμορφούμενος στο 13,9% και το 11,8% αντίστοιχα.

Στην ηλικιακή ομάδα "15-24 ετών", το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 28,4% και στην ομάδα "15-29 ετών" στο 21,8%. Σε σύγκριση με το 2012, οι δείκτες αυτοί αυξήθηκαν κατά 0,3% και 1% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων (άνεργοι για ένα έτος και άνω) έφθασε τα 250.300 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 57,4% όλων των ανέργων. Ο δείκτης των μακροχρόνια ανέργων διαμορφώθηκε στο 7,4% (8,1% για του άνδρες και 6,6% για τις γυναίκες).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 15-64 ετών, ήταν 1.536.500 άτομα, εκ των οποίων 679.400 άνδρες και 857.000 γυναίκες. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 31,6 % (27,8 στους άνδρες και 35,5 % στις γυναίκες).

Το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο έφθασε στο 12,5%. Από το σύνολο του πληθυσμού, στην ηλικιακή ομάδα "30-34 ετών" το 29,4% είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το 2013, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 15-64 ετών, ήταν 3.322.700 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 68,4% του πληθυσμού της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Σε σύγκριση με το 2012, ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών αυξήθηκε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 2.934.900 άτομα, που αντιστοιχεί στο 46,9% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.