Νέο επιχειρηματικό σχέδιο εντός της προθεσμίας που έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να ανταποκριθεί στην κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν, σύμφωνα με την άσκηση εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών των Ελληνικών Τραπεζών, πρόκειται να υποβάλει η Attica Bank.

Η Διοίκηση της Attica Bank θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις και μέτρα, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να προασπίσει - όπως έπραξε και κατά το παρελθόν - τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Η Attica Bank, βάσει των κεφαλαίων που διαθέτει σήμερα, τηρεί τους απαιτούμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.