Στην προώθηση των εξαγωγών και την αναζωογόνηση των επενδύσεων σε υποδομές, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στηρίζει η κυβέρνηση της Σλοβενίας τις προσδοκίες της για ενίσχυση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με δηλώσεις του Σλοβένου υπουργού Οικονομίας Μέτοντ Ντραγκόνια, ο οποίος παρουσίασε σήμερα έναν απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας για το περασμένο έτος, καθώς και τον προγραμματισμό για το τρέχον έτος.

Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας βρίσκεται στο μέσον της αναβάθμισης του υφιστάμενου σχεδίου Στρατηγικής για την Ανάπτυξη μέχρι το 2015 και ήδη έχει εκπονήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Στρατηγική μέχρι το 2020.

Οι βασικές προτεραιότητες στη νέα στρατηγική θα είναι, σύμφωνα με τον υπουργό, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η στήριξη των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Στο μεταξύ, εντός των προσεχών τεσσάρων μηνών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το ταμείο κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο είχε εξήγγειλε πρόσφατα ο κ. Ντραγκόνια ως βασικό μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ο υπουργός επεσήμανε, ωστόσο, ότι επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά μία "πρόκληση", καθώς το υπουργείο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο σκοπός του ταμείου, όπως είπε, είναι "να μοιραστεί ο κίνδυνος με τις τράπεζες", οι οποίες διανύουν σήμερα μία φυσιολογική περίοδο.