H Deutsche Lufthansa AG πέτυχε το στόχο για βελτίωση των κερδών το 2013. Tα λειτουργικά κέρδη προσαρμόζοντας τα έκτακτα αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 62% σε σύγκριση με το 2012, αγγίζοντας τα 1,042 δισ. Ευρώ (έναντι 643 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο έτος).

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 697 εκατ. Ευρώ, έναντι 839 εκατ. Ευρώ το 2012. Ωστόσο, η σύγκριση των αποτελεσμάτων έχει ελάχιστη σημασία, καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένα εξαιτίας των έκτακτων εσόδων από τη μεταφορά δραστηριοτήτων στην Austrian Airlines, ενώ τα αποτελέσματα για το 2013 συμπιέστηκαν από τις δαπάνες αναδιάρθρωσης και τοποθέτησης των καθισμάτων της νέας Lufthansa Business Class. 

Τα έσοδα του Ομίλου Lufthansa παρέμειναν σταθερά στα 30 δισ. Ευρώ (30,1 δισ. Ευρώ το προηγούμενο έτος). Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ετήσια καθαρά κέρδη ύψους 313 εκατ. Ευρώ παρουσίασαν μείωση σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη του 2012 (1,2 δισ. Ευρώ), που περιλάμβαναν το ποσό των 631 εκατ. Ευρώ από την πώληση των μετοχών της Amadeus IT Holding S.A. 

Ο κύριος Christoph Franz, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Lufthansa AG, δήλωσε: «Την προηγούμενη χρονιά κατορθώσαμε και πάλι να αυξήσουμε τα έσοδα του Ομίλου Lufthansa, κυρίως μέσω της επιβατικής κίνησης, στον οποίο όλες οι Αεροπορικές εταιρίες του Ομίλου σημείωσαν σημαντική βελτίωση. Η τάση αυτή μπορεί να διατηρηθεί. Βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της διάρθρωσης των δαπανών και στις επενδύσεις δισεκατομμυρίων Ευρώ σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, για τις οποίες λαμβάνουμε εξαιρετικά θετικά σχόλια από τους επιβάτες μας. Ορμώμενοι από τις θετικές επιδόσεις των βασικών μας επιχειρήσεων, προτείναμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,45 Ευρώ ανά μετοχή». 

Η Lufthansa και η Germanwings αύξησαν έσοδα και κερδοφορία 

Σημειώνοντας κέρδη ύψους 265 εκατ. Ευρώ για το 2013, οι εταιρίες Lufthansa και Germanwings κατέγραψαν αύξηση λειτουργικού κέρδους κατά 240 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας την πιο εμφανή βελτίωση εσόδων στον Όμιλο. Ύστερα από την προσαρμογή των δαπανών αναδιάρθρωσης, η αύξηση ανήλθε στα 340 εκατ. Ευρώ. Η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος Score από τη Lufthansa, σε συνδυασμό με τη μεταφορά όλων των ευρωπαϊκών πτήσεων που πραγματοποιούνται εκτός των κόμβων της Φρανκφούρτης και του Μονάχου στην Germanwings, απέφεραν θετικά αποτελέσματα στα έσοδα. Τα νέα αεροσκάφη που διαρκώς εντάσσονται στο στόλο είναι εφοδιασμένα με τα πιο πρόσφατα προϊόντα καμπίνας σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, επιδρώντας θετικά, τόσο στην ικανοποίηση των επιβατών όσο και στα κέρδη. 

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας είναι πολύ πιο αθόρυβα και περισσότερο οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμων ενώ διακρίνονται για το χαμηλότερο λειτουργικό τους κόστος. Μόνο το 2013, ο Όμιλος παρήγγειλε 167 νέα αεροσκάφη συνολικής αξίας 23 δισ. Ευρώ. Παρά τη μικρή μείωση των εσόδων ανά διαθέσιμο seat-kilometre (RASK), που αποδίδεται αφενός στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αφετέρου στη δυσανάλογη ανάπτυξη στην Economy Class, ωστόσο οι δαπάνες ανά διαθέσιμο seat-kilometre (CASK) μειώθηκαν ακόμη πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του συνολικού αποτελέσματος. 

Συνολικά ο κλάδος επιβατικής κίνησης σημείωσε θετικές επιδόσεις το 2013, συμβάλλοντας κατά 495 εκατ. Ευρώ (προηγούμενη χρονιά: 556 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποτελεσμάτων) στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Η Swiss συνέβαλε σημαντικά, με το ποσό των 226 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 22 εκατ. σε ετήσια βάση. 

Το 2013, η Austrian Airlines παρουσίασε κερδοφορία για πρώτη φορά από την ένταξή της στον Όμιλο Lufthansa, χωρίς υποστήριξη από έκτακτα στοιχεία.. Τα κέρδη της για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος ανήλθαν σε 25 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 178 εκατ. συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους οφείλονταν αποκλειστικά στα έκτακτα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τη μεταφορά του πτητικού της έργου στην Tyrolean Airways. 

Ρεκόρ κερδών για τη Lufthansa Technik και τη LSG Sky Chefs 

Κερδοφορία σημείωσαν όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς του Ομίλου το 2013. Η Lufthansa Technik και η LSG Sky Chefs σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη στην ιστορία τους, καταγράφοντας λειτουργικά αποτελέσματα ύψους 404 εκατ. Ευρώ (προηγούμενο έτος: 328 εκατ. Ευρώ) και 105 εκατ. Ευρώ (προηγούμενο έτος: 101 εκατ. Ευρώ) αντίστοιχα. Επίσης, ο κλάδος των Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής κατέγραψε αύξηση λειτουργικών κερδών από 20 εκατ. Ευρώ το 2012 σε 36 εκατ. Ευρώ το 2013, μεταφραζόμενη σε ποσοστό 80%. 

Η αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών εξασφάλισε θετικά αποτελέσματα για τη Lufthansa Cargo, παρά τη μειωμένη ζήτηση και την έντονη πίεση τιμών στην αγορά μεταφοράς φορτίου. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9%, ωστόσο η εταιρεία διατήρησε σταθερό το περιθώριο κέρδους. Ο κλάδος Logistics παρήγαγε λειτουργικά κέρδη ύψους 77 εκατ. Ευρώ (προηγούμενη χρονιά: 105 εκατ. Ευρώ). 

Ο Όμιλος συνεχίζει την αναδιάρθρωση με αμείωτους ρυθμούς και προσβλέπει σε περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, από 1,3 έως 1,5 δισ. Ευρώ, για το 2014  

«Το πρόγραμμα Score εξελίσσεται ομαλά. Πετύχαμε τους στόχους κέρδους και αναδιάρθρωσης που είχαμε θέσει για το 2013, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την αύξηση των κερδών μας τα επόμενα χρόνια. Επεξεργαζόμαστε επιπλέον μέτρα που θα μας επιτρέψουν περαιτέρω βελτίωση των εσόδων, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες αντιξοότητες», δήλωσε η κα Simone Menne, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Deutsche Lufthansa AG. 

Ο Όμιλος τροποποίησε το καθεστώς απόσβεσης των αεροσκαφών της, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει το λειτουργικό αποτέλεσμα από το 2014 και εξής. Όπως έχουν ήδη κάνει πολλοί ανταγωνιστές της, η εταιρεία επέκτεινε την περίοδο απόσβεσης των αεροσκαφών της από 12 σε 20 χρόνια και μείωσε την εναπομένουσα λογιστική αξία από 15% στο 5% της τιμής αγοράς. Η τροποποίηση αυτή βελτιώνει την ωφέλιμη ζωή και απόσβεση των αεροσκαφών και διασφαλίζει την ορθή καταχώρηση των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό. Ως συνέπεια της αλλαγής στο καθεστώς απόσβεσης, το λειτουργικό αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί κατά 340 εκατ. Ευρώ το τρέχον οικονομικό έτος και κατά 350 εκατ. Ευρώ το 2015. 

Η αλλαγή μεθόδου απόσβεσης των αεροσκαφών δεν επιφέρει πρακτικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά μόνο σε λογιστικό επίπεδο. «Για το λόγο αυτό, στόχος του προγράμματος Score παραμένει η βιώσιμη αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 1,5 δισ. Ευρώ σε σύγκριση με το 2011», δήλωσε η κα Menne, προσθέτοντας ότι πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ο Όμιλος θα πρέπει να αυξήσει τα λειτουργικά του κέρδη στα 2,65 δισ. Ευρώ έως το 2015. Παράλληλα, η παραπάνω τροποποίηση θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της πολιτικής του Ομίλου όσον αφορά στην κατανομή μερίσματος, που επίσης εξαρτάται από το λειτουργικό αποτέλεσμα. Η Simone Menne δήλωσε: «Φέτος, θα αναπροσαρμόσουμε τη μερισματική πολιτική μας. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους μετόχους μας να συμμετέχουν με λογικό τρόπο στα κέρδη μας».  

Ο Όμιλος προσβλέπει σε θετικές επιδόσεις και το τρέχον έτος. Όπως και το 2013, τα μεγαλύτερα κέρδη αναμένεται να προέλθουν από τον τομέα μεταφοράς επιβατών. Συνεπώς, το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου αναμένεται και πάλι να αυξηθεί κατά 40% και να κυμανθεί μεταξύ 1,7 – 1,9 δισ. Ευρώ. Έως τα τέλη του έτους τo δηλωθέν λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου Lufthansa, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναδιάρθρωσης και σχεδιασμού, υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3 - 1,5 εκατ. Ευρώ. Ο Christoph Franz δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο Όμιλος Lufthansa και το προσωπικό του θα διατηρήσουν με επιτυχία τη θέση τους σε μια βιομηχανία που διαρκώς μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και συρρικνώνεται όλο και περισσότερο. Η εταιρεία είναι αισθητά πιο δυναμική και δημιουργεί αξία για όλους- επιβάτες, εργαζόμενους και μετόχους στον ίδιο βαθμό. Ο Όμιλος Lufthansa και οι εταιρείες του είναι καλά προετοιμασμένες για τις επικείμενες προκλήσεις».