Πτώση αξίας πωλήσεων παρουσίασαν οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ το 2012 λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, υπό το φως της οικονομικής κρίσης αλλά και της κάμψης των τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της Infobank Hellastat Α.Ε, ο συνολικός κύκλος εργασιών της αγοράς σούπερ μάρκετ αυξήθηκε οριακά από το προηγούμενο έτος (+0,4%), γεγονός που οφείλεται στην ανάπτυξη των δικτύων των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες αποκτώντας τα καταστήματα των εταιρειών που αποχώρησαν (ή μέσω οργανικής ανάπτυξης) αναδεικνύονται πιο ανθεκτικές στην ύφεση έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων. Η τάση αυτή προέρχεται και από τις οικονομίες κλίμακας που εκμεταλλεύονται, καθώς και την τοποθέτησή τους στην αγορά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ύφεση.

Τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φθίνουσα ζήτηση έχουν υιοθετήσει επιθετική στρατηγική εκπτώσεων και προσφορών. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σύμφωνα με την οποία ο γενικός δείκτης τιμών του οργανωμένου λιανεμπορίου το 2012 υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ το 2013 προέκυψε μικρότερη πτώση κατά 0,6%.

Βασικό τομέα δράσης αποτελεί και η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL), τα οποία συνήθως ενέχουν μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ τα περισσότερα είναι ελληνικής παραγωγής. Η διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά αυξάνεται διαρκώς, καθώς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μερίδιό τους το 2012 διαμορφώθηκε στο 16% σε όρους αξίας (από 8% το 2007), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να σχηματίζεται σε 37%.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις το 2012 εξακολούθησαν να επενδύουν σε επέκταση δικτύων, εκμεταλλευόμενες και την αποχώρηση σημαντικών ανταγωνιστών (οι αλυσίδες με περισσότερα από 20 καταστήματα το 2012 αύξησαν το δίκτυό τους κατά 3%). Αντιθέτως, η επενδυτική δραστηριότητα στα χαμηλότερα τμήματα της αγοράς ήταν αρκετά πιο περιορισμένη. Η συγκέντρωση αναμένεται να ενισχυθεί από κινήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 131 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2012 διαμορφώθηκε σε 7,75 δισ. ευρώ (εξαιρούνται οι ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και LIDL), σημειώνοντας μικρή άνοδο από το προηγούμενο έτος, με το 57% των εταιρειών να εμφανίζουν υποχώρηση.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 7,8%, στα 340,69 εκατ. ευρώ ενώ το δείγμα εμφάνισε κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) 124 εκατ. ευρώ (+9,4% από το 2011).

Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 3,8%, από 3,5% το 2011, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε στο 0,8%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2012 βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,3 προς 1.

Ο δείκτης μέσης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2012 σημείωσε άνοδο 2 μονάδων στο 8,1%.