Επαφές στις διεθνείς αγορές για την έκδοση κρατικών ομολόγων ξεκινά η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, η οποία ενέκρινε σήμερα τις προετοιμασίες της δημοπρασίας, με στόχο να αντλήσει ποσό ύψους 3,9 δισ. λέβα (1,99 δισ. ευρώ).

Η βουλγαρική Κυβέρνηση, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το πρακτορείο ειδήσεων Novinite, εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών Πέταρ Τσομπάνοφ να διαπραγματευθεί με τις επιλεγμένες διαχειρίστριες τράπεζες και τους νομικούς συμβούλους, καθώς και να υπογράψει εκ μέρους του κράτους όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Σημειώνεται ότι το δάνειο των 3,9 δισ. λέβα είχε προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014. Μέρος του δανείου θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση του δανείου από την έκδοση ομολόγων 1,086 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, το 2002, που λήγουν τον Ιανουάριο του 2015. Ένα άλλο μέρος του δανείου θα κατευθυνθεί στην εξόφληση άλλων χρεών, τα οποία λήγουν φέτος.