Περισσότερη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πληρωμών επιδιώκει να πετύχει η κυβέρνηση της Κροατίας, μέσω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας περί διαφανών ροών των δημόσιων πόρων, που ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση και απέστειλε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο της χώρας.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς (εσωτερική διάκριση μεταξύ των δαπανών και των εσόδων των αποκλειστικών ή ενισχυόμενων δραστηριοτήτων και των δαπανών και εσόδων των μη αποκλειστικών ή μη ενισχυόμενων δραστηριοτήτων), είτε λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση είτε όχι.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σλάβκο Λίνιτς εξήγησε ότι με τις τροποποιήσεις του νόμου προωθείται η εναρμόνιση της Κροατικής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών- μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και η διαφάνεια στην επιχειρηματικότητα συνολικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λίνιτς, το καθεστώς αυτό δεν ήταν σαφές στην Κροατία και οι νέες τροποποιήσεις στόχο έχουν την αποσαφήνισή του.