Το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει νεώτερης απόφασής του επιτρέπει στην Eurobank Properties, υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένων τροποποιήσεων στο μισθωτήριο συμβόλαιο, την ολοκλήρωση της απόκτησης του χαρτοφυλακίου των 14 sale & lease back ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ

Αυτό ανακοίνωσε η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με σκοπό να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό. Κατόπιν τούτων, η συναλλαγή ύψους 145,81 εκ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά στο προσεχές διάστημα.