Καθησυχαστικά εμφανίζονται τα μεγέθη για την πορεία της αμοιβής εργασίας στις ανεπτυγμένες οικονομίας, τα οποία συνέλλεξε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελεί πηγή ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αμοιβές αυξήθηκαν με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, ήτοι κατά 0,5%, από 0,4% το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 0,4%, με αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος να εκτιμάται στο 0,1%.

Δεδομένου ότι η αύξηση του κόστους εργασίας μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι επιχειρήσεις απαντούν με την αύξηση των τιμών για την προστασία των περιθωρίων κέρδους τους, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν μια τέτοια εξέλιξη είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει. Το αντίθετο μάλιστα, υπάρχει κίνδυνος ορισμένες μεγάλες οικονομίες να γνωρίσουν μια περίοδο αποπληθωρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ το κόστος εργασίας στην Ισπανία και τηνΙταλία μειώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2013, το κόστος εργασίας στη Γερμανία αυξήθηκε μόνο κατά 0,2%. Ωστόσο, στην Πορτογαλία το μέγεθος μειώθηκε κατά 6,5% στη διάρκεια του ίδιους τριμήνου, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό μια μεγάλη πτώση των μισθών.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι αλλαγές στο κόστος εργασίας που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας της Ευρωζώνης φαίνεται να συνεχίστηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο, αν και με αργούς ρυθμούς.