Στην απόκτηση και της δεύτερης εκ των τριών αποθηκών προχώρησε η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Το τίμημα ανήλθε στα 8,32 εκατ. ευρώ και η μισθωτική απόδοση σε 11,5%. Σημειώνεται ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από αδιάθετα κεφάλαια, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε το 2007.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ακίνητο είναι 100% εκμισθωμένο, διαθέτει σύγχρονες προδιαγραφές και η επιφάνειά του ανέρχεται σε 19.000 τ.μ. περίπου.

Η εταιρεία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως ο νομικός και τεχνικός έλεγχος για το τρίτο και τελευταίο ακίνητο του Ασπροπύργου βρίσκονται σε εξέλιξη.

TAGS