Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαιώνει την πιστοληπτική διαβάθμιση των ΗΠΑ σε «ΑΑΑ» με σταθερή προοπτική, αίροντας το καθεστώς αρνητικής παρακολούθησης στο οποίο είχε θέσει τη χώρα ο Fitch τον Οκτώβριο του 2013. 

Η Fitch σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγαλύτερη ανοχή χρέους από ό,τι άλλες χώρες που διαθέτουν τριπλό Α, λόγω της απαράμιλλης ευελιξίας χρηματοδότησης που τους παρέχεται καθώς είναι ο εκδότης του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και χώρα αναφοράς για τίτλους σταθερού εισοδήματος. 

«Ως εκ τούτου, η Fitch δεν πιστεύει ότι ο ρόλος του αμερικανικού δολαρίου ως κυρίαρχου παγκόσμιου αποθεματικού ή ανοχής του χρέους έχει ουσιαστικά ζημιωθεί», τονίζει. "Η ισχυρή δημοσιονομική προσαρμογή έχει επιτευχθεί", προσθέτει ο οίκος Fitch.