Η Eurobank Properties ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε κατά τη χτεσινή του συνεδρίαση να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 14/4/2014 τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

TAGS