Στα 33,4 δισ. δηνάρια (288,5 εκατ. ευρώ) ανήλθε το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Σερβίας κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2014, ενώ μόνο για τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε σε 26,4 δισ. δηνάρια (228 εκατ. ευρώ), ανακοίνωσε χθες το σερβικό υπουργείο Οικονομικών.

Τα έσοδα του κράτους τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκαν σε 58,8 δισ. δηνάρια (507,9 εκατ. ευρώ) και αντίστοιχα οι δαπάνες στα 85,2 δισ. δηνάρια (736 εκατ. ευρώ), χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες των έμμεσων φορέων του προϋπολογισμού.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 51,8 δισ. δηνάρια (447,5 εκατ. ευρώ) και τα μη φορολογικά στα 6,8 δισ. δηνάρια (58,7 εκατ. ευρώ). Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι ο Φεβρουάριος είναι παραδοσιακά μήνας χαμηλών εσόδων, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ διαμορφώθηκαν σε 32,2 δισ. δηνάρια (278,17 εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων. Τα έσοδα από ειδικούς φόρους ήταν σημαντικά χαμηλότερα τον Φεβρουάριο (9,1 δισ. δηνάρια ή 78,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Οι μεταφορές κεφαλαίων προς τους οργανισμούς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο σε 25,3 δισ. δηνάρια (218,5 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων (23,6 δισ. δηνάρια ή 203,8 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, 22,8 δισ. δηνάρια (196,9 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκαν σε πληρωμές μισθών του δημοσίου τομέα.