Σημαντικές και σε βάθος χρόνου αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της εκτιμά η κροατική πετρελαϊκή εταιρεία INA, ότι θα επιφέρει η προωθούμενη από την κυβέρνηση της Κροατίας ρυθμίσεις, αναφορικά με τις αποζημιώσεις για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κροατική κυβέρνηση ενέκρινε την Τετάρτη τη σχετική ρύθμιση που καθορίζει τις Αποζημιώσεις Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, προκαλώντας την αντίδραση της ΙΝΑ, που ισχυρίζεται ότι "με την αύξηση του ποσοστού των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα υφιστάμενα ενεργειακά πεδία, η εταιρεία το 2014 θα πρέπει να πληρώσει περίπου 250 εκατ. κούνα (32,6 εκατ. ευρώ) παραπάνω σε σύγκριση με τις τρέχουσες πληρωμές, ενώ για τα επόμενα χρόνια η επιβάρυνση υπολογίζεται στα 400 εκατ. κούνα (52,2 εκατ. ευρώ)".

Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την ΙΝΑ, προβλέπει την αύξηση των αποζημιώσεων σε όλους τους τομείς, ακόμα και στα πιο πολύπλοκα έργα, όπως το EOR ΙΝΑ (βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου- EOR από τα αρχικά των λέξεων Enhanced Oil Recovery), που διεξάγεται στα πεδία κοιτασμάτων της Ζούτιτσα και Ιβάνιτς.

"Έπειτα από την επιβολή αναδρομικών φόρων διυλιστηρίου και την πρόσφατη παράταση των ρυθμιζόμενων τιμών φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα τη μεταφορά 250-350 εκατ. κούνα (32,6-45,68 εκατ. ευρώ) ετησίως στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού HEP, η απόφαση αυτή συνιστά την τρίτη σημαντική αρνητική μεταβολή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνεπεία της οποίας η ΙΝΑ θα πρέπει να επανεξετάσει τα μελλοντικά επενδυτικά της σχέδια (δεδομένου ότι το 2011 η κυβερνητική ρύθμιση έθετε το ποσοστό των δικαιωμάτων στο 5% και με βάση αυτόν έγινε ο σχεδιασμός της εταιρείας)" ανέφερε στην ανακοίνωσή της η πετρελαϊκή εταιρεία.

"Η ΙΝΑ γνωρίζει ότι ο συντελεστής 10% στις συμβάσεις μίσθωσης (Royalties) είναι σύμφωνος με τους περισσότερους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς, ωστόσο, η ΙΝΑ, όπως και κάθε επενδυτής οικοδομεί τα αναπτυξιακά του σχέδια σε ένα προβλεπόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, που είναι ζωτικής σημασίας σε έναν κλάδο τέτοιας έντασης επενδύσεων" διευκρίνισε η ΙΝΑ.

Βάσει της νέας ρύθμισης, η αποζημίωση αποτελείται από τα δικαιώματα που πληρώνει ο επενδυτής, καθώς και από το μερίδιο της παραγωγής που υποχρεούται να παραδίδει στο κράτος.