Ο οίκος Moody’s άλλαξε την προοπτική του κυπριακού χρέους (Caa3) σε θετική από αρνητική. Παράλληλα, έδωσε τα εύσημα στην κυπριακή κυβέρνηση για ικανοποίηση των όρων της δανειακής σύμβασης και για τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιδόσεις.  Ο οίκος επιβεβαίωσε επίσης τη διαβάθμιση του μη βασικού χρέους Caa3/Not-Prime ενώ παραθέτει δύο συγκεκριμένους λόγους για την αλλαγή της προοπτικής του χρέους.  

Τις καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις και την αποδεδειγμένη ικανότητα της κυβέρνησης να ικανοποιεί τους όρους του προγράμματος, που ενισχύσουν την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να επωφελείται της διακρατικής στήριξης.  

Η επιβεβαίωση της διαβάθμισης του Caa3 αντανακλά την εκτίμηση των Moody’s ότι παραμένουν σημαντικοί μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι στα δημόσια οικονομικά και τη βιωσιμότητα τους με σημαντικές αβεβαιότητες για τις προοπτικές της οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου.  

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε την οροφή της διαβάθμισης για ομόλογα σε εγχώριο και ξένο νόμισμα από Caa2 σε Caa1.  Η διαβάθμιση για την οροφή στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες καταθέσεις παρέμεινε αναλλοίωτη στο Caa2.  

Ο Moody’s σημειώνει ότι η συρρίκνωση της οικονομίας το 2013 περιορίστηκε στο 5,4% και ότι το έλλειμμα μειώθηκε από 6,4% το 2012 σε 5,4% το 2013. Καταγράφουν επίσης τη εκτιμώμενη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος στο 2,1% το 2013 από 3,3% το 2012.  

Καταγράφει επίσης τις θετικές αξιολογήσεις του προγράμματος από την τρόικα, την ψήφιση του νόμου πλαίσιο για τις ιδιωτικοποιήσεις, τη χαλάρωση των περιορισμών και την ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χωρίς στήριξη από το κράτος. 
Η επιβεβαίωση του rating της Κύπρου στο Caa3 διαφοροποιεί τη στάση των Moody’s από αυτή των Standard and Poor’s, που είχαν αναβαθμίσει την Κύπρο.  

Ο Moody’s εξηγεί ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για χρεοκοπία της Κύπρου ή αναδιάρθρωση του χρέους της λόγω πιθανής επιμήκυνσης της ύφεσης πέραν του 2015, που θα επηρέαζε τους ισολογισμούς των τραπεζών και την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους.  

Η διαβάθμιση μπορεί να βελτιωθεί αν η Κύπρος σταθεροποιήσει το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να επιδεινωθεί αν επιβάλει σημαντικές απώλειες στους πιστωτές της.