Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ, σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής».

Οι νέοι φορείς θα καλύπτουν περίπου επτά εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους και θα προκύψουν από την ενοποίηση πάνω από 60 κλάδων ασφάλισης.

Τα τρία ταμεία -για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες- θα έχουν στο εσωτερικό τους ενιαίους κανόνες, ενώ χωριστό πυλώνα θα αποτελεί το ΝΑΤ.

Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση τα τρία ταμεία και το ΝΑΤ θα μπουν στην «ομπρέλα» του Εθνικού Φορέα Απονομής Συντάξεων.

Με το νέο σύστημα θα καθιερωθεί Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα υπάρξει ενιαίος μηχανισμός ελέγχου για να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή και για να αυξηθούν τα έσοδα του ασφαλσιτικού συστήματος. Στην επόμενη φάση θα ανοίξει και η συζήτηση για το θέμα της καθιέρωσης των εναιαίων εισφορών  στα ασφαλσιτικά ταμεία, που πρόκειται να ενοποιηθούν.

Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης  είναι να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό του ασφαλιστικού συστήματος, με στόχο, επίσης να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.