Μειωμένα καθαρά κέρδη και μικρή αύξηση εσόδων παρουσίασε η Πλαστικά Θράκης, κατά το σύνολο της χρήσης του 2013. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τη χρήση 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,2%, στα 265,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 264,7 εκατ. ευρώ, την ίδια περίοδο του 2012. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας υποχώρησαν στα 3,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 5,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 35,1%. 

Παράλληλα, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 6,9%, στα 47,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 51,2 εκατ. ευρώ το 2012, τα EBITDA μειώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 25 εκατ. ευρώ το 2012 (πτώση 19,9%), ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 6,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 8 εκατ. ευρώ το 2012 (-21,1%).
Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 32,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 34,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένος κατά 5,6%.