Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη Δευτέρα την προσφορά νέων κοινών μετοχών, ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 940 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των έκτακτων συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της τράπεζας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.