Σημαντικό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών της Alpha Bank στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμάνθηκαν στα 2,5 δισ. περίπου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, σε ανακοίνωση της, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, που η τελευταία προτίθεται -μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως- να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δις.ευρώ γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ, ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.

Η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για ολοκληρώσει την αύξηση

κεφαλαίου, δια ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των εκτάκτων συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.