Τα βασικά της οικονομικά στοιχεία για το 2013 ανακοίνωσε η Groupama Ασφαλιστική σήμερα το μεσημέρι σε εκδήλωση στην Πλάκα.

Η Groupama Ασφαλιστική συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «σταθερές αξίες» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπου έχει σημαντική παρουσία εδώ και 86 χρόνια –λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928 – και όνομα αναγνωρισμένο από τους πελάτες για την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτει στην αγορά η Groupama Ασφαλιστική είναι προϊόν της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και των συνεργειών που προωθεί ο Όμιλος Groupama ανάμεσα στις θυγατρικές του στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά τα στοιχεία του 2013:

153,3€ εκατ. κύκλος εργασιών
59,9€ εκατ. ασφαλίσεις Ζωής 
93, €4 εκατ. ασφαλίσεις Ζημιών 
17,735.8€ εκατ. κέρδη προ φόρων (έναντι €13 εκατ. το 2012)
259% περιθώριο φερεγγυότητας (έναντι 235% το 2012)
107,286.5€ εκατ. καταβληθείσες αποζημιώσεις

219.648 πελάτες
327 εργαζόμενοι 

251 Ασφαλιστικοί  & χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι («Agents») 
1015 συνεργαζόμενοι πράκτορες και ασφαλειομεσίτες
72 ασφαλιστές της «Group Merimna»

Για τον Κλάδο Αυτοκινήτου:

-Στόλος:
152.363 οχήματα (έναντι 145.151 τον Αύγουστο 2013)
+7.000 οχήματα τους 4 τελευταίους μήνες του έτους μετά τις νέες τιμολογήσεις που εφαρμόστηκαν τον Αύγουστο 
* Αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

Για τον Κλάδο Υγείας:

-Ανανέωση και διεύρυνση γκάμας προϊόντων Υγείας κατά το 2013
-Μεγάλη ποικιλία προϊόντων (νοσοκομειακών & εξωνοσοκομειακών) με διαφορετικά επίπεδα κάλυψης 
-Μέγιστη δυνατή προσαρμογή στις εξελισσόμενες συνθήκες, στις διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες των πελατών
-Διατήρηση ισοβίων προγραμμάτων 
-Εισαγωγή προγραμμάτων ετήσιας ανανέωσης 
-Υγιής δραστηριότητα λόγω της δυναμικής επίδοσης του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων (-0,4% έναντι -14,1 % για την αγορά)

Για το 2014: 

Η εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με έμφαση στον κλάδο Αυτοκινήτου και την περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και στον κλάδο Υγείας.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών της, παρέχοντας στους πελάτες ασφαλισμένους άρτια ενημέρωση, σωστές επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες.

Όμιλος Groupama - Bασικά μεγέθη 2013

Στοιχεία 2013 (δημοσιευμένα στις 20.02.2014): 
Με τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του στους γενικούς κλάδους και τη μείωση των γενικών εξόδων του, αλλά και τον περιορισμό της έκθεσής του σε μετοχικούς τίτλους αξιών, με παράλληλη διαφοροποίηση των επενδυτικών τοποθετήσεών του, για το 2013 ο Όμιλος Groupama παρουσιάζει ενισχυμένα αποτελέσματα:

13,7€ δις.: κύκλος εργασιών 
283€ εκατ.: καθαρά κέρδη  
6,7€ δις. (+6%):  ίδιοι πόροι  
4,9€ δις.: μη πραγματοποιηθείσες υπεραξίες
200%: περιθώριο φερεγγυότητας