Συνεχίστηκε η ελεύθερη πτώση των εισοδημάτων στην Ιταλία το 2013, καθώς, κατά μέσον όρο, το εισόδημα των μισθωτών μειώθηκε κατά 4,6%, των ελεύθερων επαγγελματιών κατά 14,3% και των επιχειρηματιών κατά 11%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.

Πάνω από το 50% των ιταλών φορολογούμενων δήλωσε ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 15.654 ευρώ. Το μέσο εισόδημα των Ιταλών ανήλθε βάσει του μέσου όρου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το 2013 από τους πολίτες σε 19.750 ευρώ.

Το 5% των φορολογούμενων συγκέντρωσε το 22,7% του συνολικού εισοδήματος των πολιτών, στοιχείο που δείχνει με σαφήνεια ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Πάνω από 10 εκατ. Ιταλοί χάρη στις φοροελαφρύνσεις διαφόρων ειδών δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ σε φόρους. Κατά μέσον όρο κάθε φορολογούμενος στην Ιταλία καταβάλλει ως φόρο εισοδήματος 4.480 ευρώ τον χρόνο.