Στα 27,54 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα τον Ιανουάριο του 2014, από 26,92 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τα ΜΕΔ για τον τραπεζικό τομέα σε ενοποιημένη βάση (περιλαμβανομένων των εργασιών εξωτερικού) τον Ιανουάριο επιταχύνθηκαν στο 41,67% των συνολικών διευκολύνσεων, φτάνοντας στα 21,20 δισ. ευρώ έναντι 20,88 δισ. τον Δεκέμβριο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,53%.

Τα ΜΕΔ στον Συνεργατισμό ανήλθαν στις 31 Ιανουαρίου 2014 στο 47,47% των συνολικών δανείων φτάνοντας στα 6,34 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,96% από τα 6,04 δισ. του Δεκεμβρίου του 2013.