Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αναφέρει μια κοινή ανακοίνωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία αποδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και εξετάζουμε νέες προσπάθειες συνεργασίας για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Χαιρετίζουμε την προοπτική εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στο μέλλον καθώς επιπλέον προμήθειες θα ωφελήσουν την Ευρώπη και άλλους στρατηγικούς εταίρους», σημειώνεται.

«Συμφωνούμε στη σημασία να ενισχυθούν οι διατλαντικές προσπάθειες να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, να διαφοροποιηθούν περαιτέρω οι πηγές και οι προμηθευτές και να επιτραπεί η αντίθετη ροή φυσικού αερίου προς την Ουκρανία από τους ευρωπαίους γείτονές της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ΕΕ αυτή τη στιγμή αγοράζει το περισσότερο από το φυσικό αέριο που καταναλώνει από τη Ρωσία, κάτι που σημαίνει ότι οι 28 χώρες μέλη της Ένωσης εξαρτώνται από την κρατική ρωσική εταιρεία Gazprom.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές απ’ όπου προμηθεύονται ενέργεια και οι ΗΠΑ χάρη στις νέες τεχνολογίες έχει μεγάλες ποσότητες σχιστολιθικού αερίου που μπορεί να πουλήσει στην Ευρώπη.