Στο ποσό των 93 εκατ. ευρώ ανέρχεται το έργο της ομάδας β' του διαγωνισμού διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια, το έργο αφορά υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και τερµατικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο.

Η Ελληνικά Καλώδια αναλαμβάνει, πέραν της προμήθειας των καλωδίων, την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Τα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης θα παραχθούν στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής Fulgor στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Fulgor, μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους 55 εκατ. ευρώ, διαθέτει πλέον εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή των εξειδικευμένων αυτών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει κατασκευάσει περισσότερα από 900 χλμ υποβρύχιων καλωδίων μεσαίας τάσης έως 33 kV, καθώς και περισσότερα από 2.200 χλμ υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, ενώ έχει εγκαταστήσει – δρώντας ως ανάδοχος στο πλαίσιο έργων “με το κλειδί στο χέρι” – το μεγαλύτερο μέρος των υποβρυχίων καλωδίων ενεργείας και περί τα 1.000 χλμ υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών.