Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας από αρνητική σε θετική, ενώ διαφοροποίησε επίσης την προοπτική της ρωσικής RCB από αρνητική σε σταθερή. 

Για την Τράπεζα Κύπρου, ο οίκος, πέραν της αλλαγής της προοπτικής σε θετική, διατήρησε τη διαβάθμιση για τις μακροχρόνιες καταθέσεις σε Ca και αναβάθμισε τα μη εξασφαλισμένα μεσοπρόθεσμα ομόλογα σε (P) Ca από (P) C. 

Σε σχέση με την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος διαφοροποίησε την προοπτική από αρνητική σε θετική και επιβεβαίωσε την αξιολόγηση μακροχρόνιων καταθέσεων σε Caa3. 

Για την RCB, οι Moody`s διαφοροποίησαν την προοπτική από αρνητική σε σταθερή και διατήρησαν την αξιολόγηση μακροχρόνιων καταθέσεων σε Caa2. 

Οι αναβαθμίσεις έγιναν στον απόηχο της αναβάθμισης του κυπριακού χρέους από σταθερό σε θετικό.