Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2014.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα    31.03.2014:     Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2013
Τρίτη    01.04.2014:     Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης
Πέμπτη    22.05.2014:    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη    27.05.2014:    Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2013, δηλαδή πριν την 20.06.2014 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται
Τρίτη    27.05.2014:    Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2014
Πέμπτη    29.05.2014:    Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date
Τετάρτη    04.06.2014:    Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2013
Τετάρτη    27.08.2014:    Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2014
Τρίτη    25.11.2014:    Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

TAGS