Το καινοτόμο σύστημα «Άτλας» θα παρουσιάσουν αύριο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Χρήστος Χάλαρης, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με τους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων, αύριο Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 11.00 π.μ.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μια θεμελιακή μεταρρύθ­μιση για την αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος «Άτλας», κάθε ερ­γαζόμενος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο «ασφαλιστικό βιογραφικό του» ενώ η βεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, καταργώντας έτσι τα βιβλιάρια ασθενείας. 

Επίσης, ο χρόνος αναμονής για την απονομή των συντάξεων δεν θα ξεπερνά πλέον τις λίγες ημέρες, ακόμη και εάν κάποιος εργαζόμενος έχει πολλές διαδοχι­κές αλλαγές στην ασφαλιστική του κάλυψη.