Στο 2,6% αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη στην αμερικανική οικονομία το δ΄ τρίμηνο του 2013, από 2,4% προηγουμένως, εξαιτίας των αυξημένων δαπανών στον τομέα της υγείας.

Οι αναλυτές ανέμεναν να αναθεωρηθεί το ποσοστό στο 2,7%, ωστόσο η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων αναθεωρήθηκε επί τα χείρω, επηρεάζοντας το σύνολο του ρυθμού ανάπτυξης.