Οι πιστωτές της κροατικής κατασκευαστικής εταιρείας Ingra ενέκριναν το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσής της, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση ενός προπτωχευτικού διακανονισμού από το αρμόδιο εμπορικό δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, πιστωτές της Ingra, οι απαιτήσεις των οποίων αντιστοιχούν στο 82,7% των συνολικών -ύψους 1,26 δισ. κούνα (164,4 εκατ. ευρώ)- χρεών της εταιρείας, ψήφισαν υπέρ του σχεδίου οικονομικής και επιχειρησιακής αναδιάρθρωσής της. Κατά του σχεδίου ψήφισαν πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,3% των χρεών της Ingra.

Κρίσιμης σημασίας στη διαδικασία υπήρξε η έγκριση του σχεδίου από την ομάδα πιστωτών της Ingra, που αποτελείται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η εξέλιξη, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ingra, Ιγκόρ Όπενχαϊμ, δημιουργούν συνθήκες μακροπρόθεσμης σταθεροποίησης της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο το συμβούλιο διακανονισμού χρηματικών αξιώσεων της κροατικής Οικονομικής Υπηρεσίας (FINA) κίνησε τις διαδικασίες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την Ingra.

Η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση εκκίνησης διαδικασιών προπτωχευτικού διακανονισμού στις 18 Απριλίου 2013, επικαλούμενη τη δέσμευση των λογαριασμών της, ανισορροπίες στις δαπάνες κατασκευής του γηπέδου "Arena Zagreb" και τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της, που την έφεραν αντιμέτωπη με το σφίξιμο των ταμειακών της ροών.