ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζημιές 136,2 εκατ. εμφάνισε η «ΑΓΕΤ Ηρακλής»

Δημοσίευση 27 Μαρτίου 2014, 19:01 / Ανανεώθηκε 27 Μαρτίου 2014, 18:07
Ζημιές 136,2 εκατ. εμφάνισε η «ΑΓΕΤ Ηρακλής»
Facebook Twitter Whatsapp

Ζημιές μετά από φόρους 136,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής, το 2013, έναντι ζημιών μετά από φόρους 76,6 εκατ. ευρώ, το 2012, ενώ η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 118,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 76,3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Ζημιές μετά από φόρους 136,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής, το 2013, έναντι ζημιών μετά από φόρους 76,6 εκατ. ευρώ, το 2012, ενώ η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 118,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 76,3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε πωλήσεις, ύψους 235,1 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2013, αυξημένες κατά 3,1%, σε σύγκριση με 228,1 εκατ. ευρώ, το 2012. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,4%, σε σύγκριση με 201,7 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, για το 2013, ανήλθαν σε ζημίες 131,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 46,7 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας, το 2013, ανήλθαν σε ζημίες 120 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες 52,2 εκατ. ευρώ, το 2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας, το 2013, επηρεάστηκαν σημαντικά από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δομής τσιμέντου. Σε συνέχεια της οριστικής παύσης λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας, η εταιρεία προέβη σε πλήρη απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του εργοστασίου και σε συναφείς προβλέψεις. Η εφάπαξ επίδραση μετά από αναβαλλόμενους φόρους στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, του ομίλου εταιρειών Ηρακλής ανέρχεται στα 83,3 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις του ομίλου, το 2013, ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ, το 2012. Επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες της εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, της αειφόρου ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής απόδοσης, της ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

Για την εσωτερική αγορά, εκτιμάται ότι, το 2014, η κατασκευαστική δραστηριότητα σε υποδομές, που συμπεριλαμβάνουν τα μεγάλα οδικά έργα, θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζήτηση δομικών υλικών. Όσο για την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εκτιμάται ότι το 2014 θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα.