Ζημίες 73,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,7602 ευρώ ανά μετοχή) παρουσίασε ο όμιλος Σιδενόρ, το 2013, έναντι ζημιών 66,7 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,6926 ευρώ ανά μετοχή), το 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 807,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.046,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 22,8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.