Η εταιρεία ΣΑΝΤΑ Α.Ε. υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ δεσμευτική προσφορά για το ακίνητο του Δημοσίου που βρίσκεται στην Αγία Τριάδα του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την εγκυρότητα της προσφοράς, μετά από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων του και στη συνέχεια θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.

Αντίθετα, για τα ακίνητα στις περιοχές της Ασπροβάλτας και της Ν. Ηρακλείτσας, που είχαν περιληφθεί στο ίδιο διαγωνιστικό πλαίσιο, δεν υπεβλήθησαν προσφορές. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει εκ νέου τις δυνατότητες αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων.