Δυναμικότερο ρυθμό ανάπτυξης πρόκειται να έχει η οικονομία της Αυστρίας από εφέτος, εμφανίζοντας το 2014 πραγματική αύξηση 1,7% και το 2015 ακόμα υψηλότερη, στο 2%, αναφέρεται στις τριμηνιαίες προβλέψεις των δύο μεγαλύτερων οικονομικών ινστιτούτων της χώρας —του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας και του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών— που παρουσιάστηκαν σήμερα στη Βιέννη.

Ως κύριος λόγος για την εξέλιξη αυτή αναφέρεται η σαφής αύξηση των εξαγωγών κατά 4,8% έως και 6,5%, όπως επίσης και μια άνοδος των επενδύσεων σε εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις η ιδιωτική κατανάλωση έπειτα από μια μείωση που παρουσίασε τον περασμένο χρόνο, αναμένεται να ανακάμψει και να αυξηθεί κατά 0,8% σε ετήσια βάση, αλλά να παραμείνει σχετικά ασθενής λόγω της ήπιας εξέλιξης σε μισθούς και ημερομίσθια και της σχετικής έντασης στην αγορά εργασίας.

Το ποσοστό της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο (στη βάση του αυστριακού τρόπου μέτρησης της) θα ανέλθει μέσα στο 2014, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών, στο 7,8% ή στο 8 % κατά το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας. Τα ποσοστά της ανεργίας για το 2015 προβλέπονται στο 7,7% και 8,1%, από τα δύο ινστιτούτα αντίστοιχα.

Το ποσοστό της ανεργίας στην Αυστρία εξακολουθεί να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και με ένα μέσο όρο 4,8% για το 2013, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθεί δηλαδή να είναι το χαμηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο πληθωρισμός, που το 2011 βρισκόταν στο 3,3% και το 2012 μειώθηκε στο 2,4% αναμένεται για εφέτος να μειωθεί στο 1,9% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών) ως και το 1,8% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας) και να παραμείνει γύρω στο 1,9% το 2015.

Τα ινστιτούτα προβλέπουν πως το συνολικό δημόσιο έλλειμμα της Αυστρίας, στη βάση των κριτηρίων του Μάαστριχ, θα ανέρχεται εφέτος μεταξύ 3% και 3,1% του ΑΕΠ, εξαιτίας της επικείμενης εκκαθάρισης της προβληματικής τράπεζας Hypo Alpe Adria, ενώ το 2015 αναμένουν μια υποχώρησή του σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό: μεταξύ 1,2% και 1,4% του ΑΕΠ.

Μέσα στο 2014 προβλέπεται μια πραγματική αύξηση των εξαγωγών κατά 5% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών) και κατά 5,5% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας), ενώ για το 2015 οι αντίστοιχες προγνώσεις είναι στο 6,3% και 6,5%.