«Μία νέα ημέρα ξημερώνει για την ελληνική οικονομία μετά την ενθουσιώδη υποδοχή που επεφύλαξε το επενδυτικό κοινό στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών», αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι το γεγονός αυτό «αποτελεί πανηγυρική ψήφο εμπιστοσύνης και στις ελληνικές τράπεζες που επανακάμπτουν σταδιακά, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επισφάλειες που επισώρευσε στα χαρτοφυλάκιά τους η μεγαλύτερη ύφεση στην πρόσφατη ιστορία μας».

«Ειδικότερα, με τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων ξένων θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών τραπεζών που πιστεύουν στις προοπτικές ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας, πραγματοποιήθηκαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Alpha Bank κατά 1,2 δισ. ευρώ και της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1,75 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και των δύο τραπεζών εκτός Ελλάδος έγινε το απόγευμα της 24η Μαρτίου 2014 και ο τερματισμός της διαδικασίας υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα», επισημαίνουν.

Επίσης εκτιμούν ότι «με τις ανωτέρω εντυπωσιακές επιχειρηματικές κινήσεις οι δύο μεγάλες τράπεζες της χώρας καταφέρνουν να αντλήσουν από την αγορά νέα μετοχικά κεφάλαια (ΜΚ) ύψους 2,95 δισ. που στην ουσία αποτελούν στο σύνολό τους Ξένη Άμεση Επένδυση (ΞΑΕ) στην Ελλάδα. Με αυτά δε τα κεφάλαια πρόκειται να καλύψουν αφενός τις επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις που εκτιμήθηκαν από την πρόσφατη διαγνωστική μελέτη της Black Rock και της Τραπέζης της Ελλάδος στα 262 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank και στα 425 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και, αφετέρου, την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών τους από το ελληνικό δημόσιο ύψους 940 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank και Euro 750 εκατ. για την Τράπεζα Πειραιώς».

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές των Τραπεζών συνεπάγονται ουσιαστικά συνολική μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης της χώρας κατά 2,38 δισ. ευρώ (1,31 π.μ. του ΑΕΠ). Επίσης, με τις ανωτέρω κινήσεις περιορίζονται ουσιαστικά οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου το 2014 λόγω μη ανανέωσης κρατικών ομολόγων αξίας 1,69 δις ευρώ που είχαν δοθεί στις τράπεζες ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές. Σε συνδυασμό δε με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα για την 4η Εξέταση της πορείας προόδου του Προγράμματος Προσαρμογής και την αναμενόμενη επικείμενη έγκριση της δόσης των 11,5 δισ. ευρώ από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ΔΝΤ, τίθεται πλέον οριστικά στο περιθώριο κάθε συζήτηση περί χρηματοδοτικού κενού στην Ελλάδα το 2014, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και το 2015. Μάλιστα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας το 2014-2015 μπορεί να μειωθούν ακόμη περισσότερο αν προχωρήσει έγκαιρα και αποφασιστικά και η αναχρηματοδότηση των δύο άλλων συστημικών τραπεζών της χώρας, της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ακόμη και της Τράπεζας Αττικής, σύμφωνα με τα πορίσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με βάση τις ευνοϊκές εξελίξεις που δημιουργούνται από τις εξαιρετικά επιτυχείς ΑΜΚ της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πολύ πιθανό ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών αυτών, ύψους 5,53 δισ. ευρώ θα αντληθεί επίσης από τον ιδιωτικό τομέα, ελαχιστοποιώντας το ποσό που θα χρειαστεί να αντληθεί από το ΤΧΣ. Το τελευταίο εξακολουθεί να έχει διαθέσιμα ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου, τα ποία έχουν ήδη επιβαρύνει το χρέος της γενικής κυβέρνησης της χώρας. Με τα σημερινά δεδομένα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των διαθεσίμων, προφανώς, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για την επιπλέον ενίσχυση των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. Επομένως, μπορεί κάλλιστα να επιστραφεί στο EFSF μειώνοντας ανάλογα το ελληνικό δημόσιο χρέος. Άλλωστε, αν οι ελληνικές τράπεζες έχουν τώρα τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές μετοχών και ομολόγων με ικανοποιητικό κόστος, τότε και το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να κάνει το ίδιο, όταν το επιλέξει, εκτιμούν οι αναλυτές.