Χαιρετίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταμείο) την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου, Αναστασία Σακελλαρίου, δήλωσε ότι «η άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σηματοδοτεί τη δυναμική τους επάνοδο στις διεθνείς αγορές». 

Όπως ανακοινώθηκε, «το Ταμείο, συνεπές στον σκοπό του, ενέκρινε σήμερα στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των τραπεζών τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τιμές που καλύπτουν τις τιμές κτήσης του Ταμείου».

TAGS