Αύξηση 12,1% του υπό διανομή μερίσματος, από 0,2871 ευρώ σε 0,3218 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, μετά την κατά 30% αύξηση των κερδών προ φόρων του Οργανισμού κατά την οικονομική χρήση 2013.

Η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2013 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Ιουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουνίου.

Γνωστοποιήθηκε επίσης ότι ο ΟΛΠ κατέβαλε στο Δημόσιο και τα Ταμεία ποσό 21.256.705 ευρώ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται, εκτός από εισφορές, φόρος εισοδήματος και μερίσματα δημοσίου, και ποσό 2.198.945 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του τζίρου του ως αντάλλαγμα στο Δημόσιο.

TAGS