Ένα χρόνο μετά την υπογραφή του μνημονίου, το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε το απόγευμα διάταγμα για την άρση του μέγιστου ημερήσιου ποσού ανάληψης μετρητών των 300 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και 500 ευρώ ανά νομικό πρόσωπο.

Η χαλάρωση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατέστη εφικτή λόγω της επίτευξης των ορόσημων που περιλαμβάνονται στον λεγόμενο «οδικό χάρτη» και τη γενικότερη σταθεροποίηση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.

Το διάταγμα προβλέπει:

-την αύξηση του υφιστάμενου ορίου αναφορικά με τη μεταφορά χρημάτων εντός της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως σκοπού, ανά φυσικό πρόσωπο, μηνιαίως, από 20.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ και ανά νομικό πρόσωπο, μηνιαίως από 100.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ,

-την κατάργηση της απαγόρευσης τερματισμού κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της και συναφώς όλων των εξαιρέσεων αυτής,

- το άνοιγμα νέου λογαριασμού σε μη υφιστάμενο πελάτη πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση που ο λογαριασμός αποτελεί νέα κατάθεση προθεσμίας (χωρίς χρονικό προσδιορισμό) που δημιουργείται με μετρητά, νοουμένου ότι το ποσό που κατατίθεται υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

Το διάταγμα για τις Διεθνείς Τράπεζες εκδίδεται χωρίς καμία αλλαγή.

Η περίοδος ισχύος και των δύο διαταγμάτων είναι 35 ημέρες.