Στις 80 μονάδες υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, έναντι 81,6 μονάδων τον Φεβρουάριο.

Οι αναλυτές ανέμεναν μικρότερη υποχώρηση του δείκτη Michigan – Thomson Reuters στις 81 μονάδες.