Στα 29 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ενοποιημένο επίπεδο της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, τη χρήση 2013, έναντι 46,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 194,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3%, σε σχέση με τις πωλήσεις του 2012, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 146,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,7%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 49,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και στα 16,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, σε σχέση με τα 45,4 εκατ. ευρώ και 12,4 εκατ. ευρώ, το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0% και κατά 33,1%, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεπής υλοποίηση του πλάνου αναδιοργάνωσης και κατά τη διάρκεια του 2013 είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων σε επίπεδο ομίλου κατά 10,3 εκατ. ευρώ (-14,9%) και την επιπλέον συρρίκνωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 17,1 εκατ. ευρώ. Η έκτακτη επιβάρυνση αναδιοργάνωσης ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ έγιναν νέες προβλέψεις (απομείωσης αποθεμάτων, επισφαλών απαιτήσεων, κλπ), ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος επανήλθε σε λειτουργική κερδοφορία, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς -4,4 εκατ. ευρώ, την περυσινή περίοδο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για την εταιρεία βελτιώθηκε κατά 55%, κλείνοντας στα -7,0 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές προ φόρων του 2013 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν στα 29,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι 43,6 εκατ. ευρώ, το 2012 και στα 22,4 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι 39,3 εκατ. ευρώ, το 2012.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου παραμένουν θετικές 12,2 εκατ. ευρώ με σαφή βελτίωση σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 6,7 εκατ. ευρώ από 299,8 εκατ. ευρώ, την 31.12.2012, στα 293,1 εκατ. ευρώ, την 31.12.2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 278,4 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων, το 2013, ανήλθαν σε 58.694 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξεως του 0,4%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας

Η SUZUKI, το 2013, πραγματοποίησε 2.212 ταξινομήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 3,8%, παραμένοντας σταθερά στην 1η δεκάδα των εισαγωγέων αυτοκινήτων.

Ο τομέας λιανικής αυτοκινήτου διατήρησε την 1η θέση και το 2013, ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς στο 12,4% από 10,9%. Ταυτόχρονα, στο χαρτοφυλάκιο των μαρκών που εμπορεύεται η Σφακιανάκης προστέθηκε πρόσφατα και η NISSAN.