Στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς συνεχίζουν να επικεντρώνονται οι προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της επιτήρησης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. 

Η εταιρεία Σφακιανάκης δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανών και ανταλλακτικών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά έξοδα σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν το 2013 κατά 10,3 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι ζημιές προ φόρων παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση κατά 16,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 13,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. 

Επίσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιρειών Σφακιανάκης ΑΕΒΕ και Personal Best AE, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και της συγχώνευσης των εταιρειών Panergon AE και Executive Lease AE, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας του Ομίλου από τις συνέργειες και τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν και την αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του ομίλου σε συνδυασμό με τη ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, τη συνεχιζόμενη εμπορική διείσδυση και τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης και τη γρηγορότερη επάνοδο του Ομίλου Σφακιανάκη σε θετικά αποτελέσματα.