Καθαρά κέρδη 141,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ για το 2013, έναντι 505,5 εκατ. ευρώ το 2012 (μείωση 72,1%). Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 21,5% στα 396,7 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3.711,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.971,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 6,6%, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ έτους 2013 μειωμένο κατά 3,9%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου.

Οι πωλήσεις το δ’ τρίμηνο του 2013 έφτασαν τα 1.069,2 εκατ. ευρώ επιδεικνύοντας θετική ποσοστιαία μεταβολή ύψους 4,3% και παρουσιάζοντας βελτίωση για 4ο συναπτό τρίμηνο.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 221,7 εκατ. ευρώ, έναντι 673,8 εκατ. ευρώ το 2012 (μείωση 67,1%) λόγω κυρίως της επιβολής φόρου 30% επί των μικτών εσόδων συνολικού ύψους 345,4 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA δ’ τριμήνου έφτασαν τα 47,6 εκατ. ευρώ, λόγω επιπλέον επιβάρυνσης ύψους 24,8 εκατ. ευρώ που προέκυψε από έκτακτες και μη ταμειακές απομειώσεις και έξοδα αναδιάρθρωσης.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,44 ευρώ, έναντι 1,58 ευρώ το 2012 (μείωση 72,1%).

Τα μικτά έσοδα (GGR) μειώθηκαν κατά 6,3% στα 1.219,9 εκ. ευρώ (2012: 1.302,1 εκ. ευρώ). Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, αν και τα μικτά έσοδα (GGR) δ’ τριμήνου μειώθηκαν κατά 1,9%, ο ρυθμός της πτώσης βελτιώθηκε κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για ισχυρή ταμειακή θέση, στα 242 εκατ. ευρώ.

Το μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,25 ευρώ. Έπειτα και από την πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου το ποσοστό διανομής επί των κερδών μετά φόρων ανέρχεται σε 56,5%. Επιπλέον, η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει τη διανομή προμερίσματος για το έτος 2014.

Το κόστος αδειών που πληρώθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2013 ανήλθε στα 213 εκατ. ευρώ (127 εκ. ευρώ για το 67% της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και 86 εκ. ευρώ για τα VLTs).

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά.

TAGS