Με αύξηση του μεριδίου αγοράς, θετικές ταμειακές ροές και ενδυνάμωση της παρουσίας του στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού, κλείνει το 2013 για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος στο κανάλι του φαρμακείου παρουσίασε μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων του από το σύνολο της αγοράς στο σύνολο του έτους, με περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 40 μονάδες βάσης φτάνοντας το 10,5% συνολικά το 2013. Η άνοδος αυτή προήλθε από την θετική πορεία όλων των κατηγοριών προϊόντων, με κυριότερες το Πρόσωπο, την Αντηλιακή Προστασία και την Περιποίηση Σώματος.

Στο εξωτερικό στις αγορές προτεραιότητας όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Ρωσία και οι Σκανδιναβικές χώρες ο Όμιλος ενδυνάμωσε την παρουσία του με περαιτέρω ενίσχυση στις πωλήσεις.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2013 ανήλθαν στα 39,2 εκατ. ευρώ από 40,0 εκατ. ευρώ επηρεασμένες από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Johnson & Johnson μετά τη λήξη της σχετικής συνεργασίας διανομής για την αγορά της Βορείου Αμερικής εν όψει της δημιουργίας νέας θυγατρικής του Ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απευθείας δραστηριοποίηση του Ομίλου στην συγκεκριμένη αγορά το 2014.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης, ανήλθαν στα 7,0 εκατ. ευρώ το 2013 από 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, εξαιτίας αυξημένων προωθητικών ενεργειών, χαμηλότερων πωλήσεων προς την Johnson & Johnson [εν όψει της ολοκλήρωσης της συνεργασίας και της μετάβασης σε απευθείας παρουσία στην Βόρεια Αμερική με θυγατρική εταιρία από το 2014] καθώς και σε κόστος προετοιμασίας για διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες με αποτέλεσμα την συμφωνία με την AVON που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου μετά την αφαίρεση του κόστους αναδιοργάνωσης ανήλθαν στα 4,0 εκατ. ευρώ στο 2013.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ το 2012, αποτέλεσμα των προσπαθειών της διοίκησης για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα -4,5 εκατ. ευρώ το 2013 από -4,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ο Όμιλος, με βασικό στόχο την παραγωγή καινοτόμων και αποτελεσματικών προϊόντων, βασισμένων σε δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης , πρόκειται να υποστηρίξει την μάρκα του στην Ελλάδα με νέα δυναμικά λανσαρίσματα, έντονες ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας στις στρατηγικές του κατηγορίες, καθώς και με τη διαρκή ανανέωση της εικόνας της μάρκας στο κανάλι του φαρμακείου.

Στο εξωτερικό, θα συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις αγορές προτεραιότητας όπως είναι στην Ευρώπη, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Σκανδιναβία και η Ρωσία, ενώ στην Αμερική με την πρόσφατη ίδρυση της θυγατρικής της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική, θα δραστηριοποιείται απευθείας στην συγκεκριμένη αγορά με στόχο την αποδοτικότερη ανάπτυξη της παρουσίας του. Επιπλέον η πρόσφατη στρατηγική συμφωνία με την AVON, για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ στη Λατινική Αμερική, πέραν των άμεσων οικονομικών ωφελειών δίνει τη μοναδική δυνατότητα στον Όμιλο να προσεγγίσει ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό που υιοθετεί τις αξίες και φιλοσοφία μας, στο πλαίσιο μίας, εξαιρετικής δυναμικής και μεγέθους, αγοράς.