Πλεόνασμα ύψους 564,4 εκατ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κροατίας το 2013, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, HNB.

"Παρά την επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013, υπήρξε ένα ετήσιο πλεόνασμα σε ποσοστό 1,3% του ΑΕΠ, χάρη στις θετικές εξελίξεις των τριών πρώτων μηνών του ίδιου έτους" επεσήμαναν αναλυτές της ΗΝΒ, στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας.

Τις μεταβολές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμόρφωσαν, κατά κύριο λόγο, το εμπορικό ισοζύγιο, που το 2013 παρουσίασε μια αύξηση του ελλείμματος κατά 3,6% και το ισοζύγιο υπηρεσιών, που εμφάνισε πλεόνασμα αυξημένο κατά 5,9%, κυρίως λόγω των αυξημένων τουριστικών εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της HNB, ένα έλλειμμα ύψους 6,25 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο εμπορικό ισοζύγιο της Κροατία το 2013, υψηλότερο κατά 216,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012. Οι εξαγωγές προϊόντων μειώθηκαν κατά 6,2% στα 9,19 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% στα 15,44 δισ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών (εισπράξεις από ταξιδιωτικά, μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες- πληρωμές από ταξιδιωτικά, μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες) αυξήθηκε κατά 377,6 εκατ. ευρώ, στα 6,81 δισ. ευρώ. Αυτό προήλθε κυρίως από τα τουριστικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν ονομαστικά κατά 4,9% ή κατά 335,6 εκατ. ευρώ, στα 7,19 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα οι δαπάνες ταξιδίων μειώθηκαν κατά 4,2% στα 677,2 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου να διαμορφωθεί στα 6,52 δισ. ευρώ.

Αναλυτές της Raiffeisen Bank Austria (RBA) επεσήμαναν, πάντως, ότι η επίδοση του 2008, που ήταν έτος-ρεκόρ, με τουριστικά έσοδα ύψους 7,5 δισ. ευρώ, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. "Οι αφίξεις τουριστών και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 13,5 % σε σχέση με το 2008, αλλά τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν χαμηλότερα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τουρίστες έχουν προσαρμόσει τις δαπάνες τους στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις τάσεις της ύφεσης" ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων (εισπράξεις από αμοιβές, μισθούς, τόκους, μερίσματα, κέρδη- πληρωμές αμοιβών, μισθών, τόκων μερισμάτων, κερδών) κατά το 2013 διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ, ήτοι 31,1 % χαμηλότερα από ό,τι το 2012. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές της RBA, υπήρξε αποτέλεσμα των πολύ χαμηλότερης κερδοφορίας, που παρουσίασαν οι ξένες επιχειρήσεις και τράπεζες. Όπως διευκρίνισαν, "θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει στο ισοζύγιο εισοδημάτων, ότι το κόστος της εξωτερικής χρηματοδότησης των εμπορικών τραπεζών και των εταιρειών μειώθηκε, ενώ οι δαπάνες τόκων της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκαν".

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων (Εισπράξεις Γενικής Κυβέρνησης και Λοιπών Τομέων/Πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης) διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 4,5% έναντι του προηγούμενου έτους. Οι δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 35,8% (στα 757,2 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της κρατικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση, στα 1,86 δισ. ευρώ.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα ύψους 729,1 εκατ. ευρώ, 6,4% υψηλότερο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΗΝΒ, αυτό οφείλεται κυρίως στη μικρότερη καθαρή εισροή των τρεχουσών μεταβιβάσεων, καθώς η σημαντική αύξηση των δαπανών δε συνοδεύτηκε με ισόποση αύξηση των εσόδων, οδηγώντας στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων. Ειδικότερα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων διαμορφώθηκε στα 207,4 εκατ. ευρώ, 90 εκατ. ευρώ ή 30% χαμηλότερα έναντι του ίδιου τριμήνου του 2013. Αντίστοιχα, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε από τα 134,3 στα 170,6 εκατ. ευρώ.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη στα ισοζύγια τρεχουσών μεταβιβάσεων και εισοδημάτων περιόρισε τη δυναμική μείωσης του ελλείμματος εξωτερικού εμπορίου προϊόντων, επεσήμαναν οι αναλυτές της ΗΝΒ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 52 εκατ. ευρώ στο 1,2 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2013, ενώ αντίστοιχα το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 29,4 εκατ. ευρώ, στα 454,4 εκατ. ευρώ.

TAGS