Τα ενημερωτικά δελτία της Alpha Bank και της Πειραιώς ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση

Συγκεκριμένα ενέκρινε:

-Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Alpha Bank που θα προκύψουν από την αύξηση των μετοχικών της κεφαλαίων, σύμφωνα με την από 28.3.2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

- Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 102.911.176 μετοχών της Πειραιώς και για την εισαγωγή 1.029.411.764 μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προκύπτουν από την από 28.3.2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Οι νέες μετοχές που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, περιλαμβάνουν και αυτές που διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

TAGS