Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 4,35 εκατ. ευρώ, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, παρουσίασαν χθες στο Νόβι Σαντ το σερβικό υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη Σερβία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχεται στις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι Ρομά, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινοτήτων.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο «το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση της φτώχειας μεταξύ των μελών των πλέον ευάλωτων και των φτωχότερων κοινοτήτων».

Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης θα διαχωριστεί σε δύο μέρη και συγκεκριμένα 2,9 εκατ. θα διατεθούν για τις κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας και 1,45 εκατ. ευρώ για την ενεργό ένταξη των Ρομά.

Οι προτάσεις για την υλοποίηση των έργων του προγράμματος θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Μαΐου, στο πλαίσιο ανοιχτού διαγωνισμού που ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς.