Την εκτίμηση ότι το 2017 θα παραδοθούν οι πρώτες αναπτύξεις στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού στο ευρύ κοινό, με την προϋπόθεση ότι θα δοθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές, διατύπωσε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την ανακήρυξη της Lamda Development ως προτιμητέου Επενδυτή για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ.

Σε βάθος δεκαπενταετίας θα δημιουργηθεί στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού μια νέα πολιτεία με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων καθώς προβλέπεται και η κατασκευή περίπου 5.000 κατοικιών, ενώ πολύ νωρίτερα στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας της επένδυσης θα έχει δημιουργηθεί το πάρκο έκτασης δύο εκατομμυρίων τμ- ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα παγκοσμίως. Στην πρώτη, από τις τρεις φάσεις της επένδυσης, μιας από τις μεγαλύτερες σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της, θα έχουν προχωρήσει οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το αναβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο καθώς και τουριστικές υποδομές.

Η δημιουργία της νέας περιοχής θα εντάσσεται απόλυτα στον αστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής και δεν θα λειτουργήσει σε βάρος των γειτονικών περιοχών, μειώνοντας την ζήτηση. Αντίθετα θα αναβαθμίσει την όλη περιοχή και θα δώσει προστιθέμενη αξία και ζήτηση σε όλη την περιοχή, επισήμαναν τα διοικητικά στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα βασικότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην συνέντευξη ανά ενότητα είναι τα ακόλουθα:

Βασικά Σημεία της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών

Σύμβουλος Υλοποίησης:

- Πρόσωπο με εξειδίκευση στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων το οποίο θα πιστοποιήσει την υλοποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και τη χορήγηση τυχόν συναινέσεων για παρέκκλιση από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ή το Επιχειρηματικό Σχέδιο

- Η αμοιβή, τα έξοδα και οι δαπάνες του Συμβούλου Υλοποίησης θα βαρύνουν τον Πωλητή

Εγγυητικές Επιστολές

Δύο εγγυητικές επιστολές θα παραδοθούν στο ΤΑΙΠΕΔ :

- Η Εγγυητική Επιστολή Πρώτης Δόσης θα παραδοθεί κατά την Ημερομηνία Υπογραφής με ελάχιστη διάρκεια 2 ετών και ποσό εγγύησης ύψους 30 εκατ. Ευρώ

​- Η Εγγυητική Επιστολή Πιστούμενης Καταβολής θα παραδοθεί κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης με ελάχιστη διάρκεια 10 ετών και ποσό εγγύησης ίσο με το 100% της Παρούσας Αξίας του Πιστούμενου Τιμήματος

Δικαίωμα επί Μελλοντικών Αποδόσεων

- Οι μέτοχοι της Εταιρίας θα καταβάλλουν Δικαιώματα επί Μελλοντικών Αποδόσεων (Earn-out) στο ΤΑΙΠΕΔ από την 7η επέτειο της Ημερομηνίας Μεταβίβασης και μετά την επίτευξη ενός Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης σε ποσοστό 15% (ο "Ελάχιστος Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης")

- Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την επίλυση σχετικών διαφορών

Επενδυτικές Υποχρεώσεις του Επενδυτή

- Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης από Pritzker Prized αρχιτέκτονες – πολεοδόμους.

- Σχεδίαση Κτιρίων - Τοπόσημων από παγκοσμίως διακεκριμένους αρχιτέκτονες

- Εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πολεοδομικές μελέτες, μελέτες χωροθέτησης κλπ.)

- Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών και δικτύων για την υλοποίηση της επένδυσης.

- Κατασκευή και συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου.

- Δέσμευση εγγυητικής επιστολής για μια 10ετία για την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος.

- Δέσμευση για υλοποίηση συνολικής επένδυσης ύψους 5,9 δισ. ευρώ (4,8 δισ. ευρώ πλέον ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ετών της Σύμβασης. Δυνατότητα μεταφοράς ως και 50% της Επενδυτικής Υποχρέωσης ανά πενταετία και στην συνέχεια καταβολή προστίμου ίσου με το 30% της διαφοράς μεταξύ του ποσού που επενδύθηκε και του ποσού που μεταφέρθηκε στην επόμενη. Εάν κατά τη λήξη της Τρίτης Περιόδου Χρηματοδότησης, ο Επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο της Επενδυτικής Υποχρέωσής του, επιστρέφονται οι μετοχές στο Δημόσιο.

Προστασία Περιβάλλοντος

- Θεσμική Διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς - Έγκριση από Συμβούλιο Επικρατείας

- Αυστηρή εγκριτική διαδικασία βάσει του Ν.4062/2012

- Υποχρεωτική χρήση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου

- Έκδοση οικοδομικών αδειών για την υλοποίηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

- Έγκαιρη απόκριση (εντός των νομίμων προθεσμιών) της αρχαιολογίας σε περίπτωση ανεύρεσης Αρχαιοτήτων στο Χώρο

- Περιορισμός της συνολικής ευθύνης του ΤΑΙΠΕΔ και του Δημοσίου στο ποσό του τιμήματος

Κύρια σημεία τεχνικής πρότασης

- Κάλυψη/ χώροι πρασίνου + ελεύθεροι χώροι

- 4.000 περίπου στρέμματα χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων

- Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι

- 1.500 περίπου στρέμματα κοινοχρήστων χώρων

Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου & Αναψυχής

- 2.000 περίπου στρέμματα πάρκου με 9 διακριτές θεματικές ενότητες

Πολύ-λειτουργικότητα & Δημιουργία ενός μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών

- Ευρύ φάσμα χρήσεων και λειτουργιών

Το Ελληνικό ως προορισμός - Λειτουργίες με αναπτυξιακή διάσταση, προβολή και ευρεία εμβέλεια

- Αναμενόμενη δημιουργία περίπου 59.000 θέσεων απασχόλησης

Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα - Πρόσβαση του κοινού στο παράκτιο μέτωπο

- Ανάπλαση και διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Αγίου Κοσμά.

- Σύνδεση του Μητροπολιτικού Πάρκου με την παραλία του Αγίου Κοσμά

- Διευκόλυνση της κίνησης των κατοίκων, περιοίκων και επισκεπτών και της πρόσβασης στην παραλία,

Κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής – Τοπόσημα

- Περί τα 10 κτίρια υψηλών προδιαγραφών και αξιόλογης αρχιτεκτονικής

Οι διευκρινίσεις της Lamda Development

Σε διευκρινίσεις για το έργο αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό προχώρησε η Lamda Development

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών και επιμερίζεται σε διακριτές φάσεις. Οι τρεις πρώτες φάσεις υλοποίησης είναι πενταετούς διάρκειας.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«- Ο προτιμητέος επενδυτής θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής η «σύμβαση»), μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί, μετά την πλήρωση των αιρέσεων, που προβλέπονται στη σύμβαση.

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών και επιμερίζεται σε διακριτές φάσεις. Οι τρεις πρώτες φάσεις υλοποίησης είναι πενταετούς διάρκειας η κάθε μία και έχουν αποτυπωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, αποσκοπώντας στο βέλτιστο από κάθε άποψη συνδυασμό κατασκευής του μητροπολιτικού πάρκου, των λοιπών έργων υποδομής και των εμπορικών, πολιτιστικών και κάθε άλλου είδους αναπτύξεων. Με τη σημείωση ότι η επένδυση βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού, εκτιμάται ότι το ποσοστό υλοποίησης της θα ανέρχεται, μετά το τέλος της πρώτης πενταετίας, στο 20%, μετά το τέλος της δεύτερης πενταετίας, στο 40%, μετά το τέλος της τρίτης, στο 75%, με τελικό στόχο την ολοκλήρωσή της στον προαναφερθέντα χρόνο.

- Οι κάθε είδους καταβολές, στο πλαίσιο της σύμβασης και της υλοποίησης της επένδυσης, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία ειδικού σκοπού (εφεξής η «ΕΕΣ»), που θα συσταθεί προ της υπογραφής της σύμβασης και στην οποία η εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον 33,34% των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η ακριβής συμμετοχή της εταιρείας στις ως άνω καταβολές από την ΕΕΣ θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αναφορικά με τη δική τους συμμετοχή στην επένδυση.

- H ΕΕΣ θα καταβάλει το σύνολο του ποσού των 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών και θα επενδύσει 1,25 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των προβλεπομένων υποδομών κοινής ωφελείας, του μητροπολιτικού πάρκου και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα καταβολής του ποσού των 915 εκατ. ευρώ προβλέπει την καταβολή 300 εκατ. ευρώ ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, 395 εκατ. μεταξύ του τρίτου και του εβδόμου έτους, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και, τέλος, την καταβολή των υπολοίπων 220 εκατ. μεταξύ του όγδοου και του δέκατου έτους, μετά την ως άνω μεταβίβαση.

Περαιτέρω, οι επενδύσεις σε υποδομές κοινής ωφέλειας, στο μητροπολιτικό πάρκο και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, εκτιμώμενες σε ποσό 1,25 δισ. ευρώ, έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθούν κατά 35% περίπου εντός της πρώτης πενταετίας, κατά 20% εντός της δεύτερης πενταετίας, κατά 25% την τρίτη πενταετία και το υπολειπόμενο 20%, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως προς τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ποσών, σημειώνεται ότι με βάση τη σύμβαση η σχέση δανείων με τα ίδια κεφάλαια της ΕΕΣ δεν μπορεί να ξεπερνά την αναλογία 3/1. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω εξειδίκευση των μεθόδων χρηματοδότησης εξαρτάται άμεσα και από τις εν γένει οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

- Η πρόταση της εταιρείας υποστηρίζεται από τo Global Investment Group στο βαθμό που, συμμετέχοντες σ' αυτό το σχήμα, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν κεφάλαια για την αποπληρωμή του τιμήματος, υποβάλλοντας, μάλιστα, τα αναγκαία προς τούτο έγγραφα στα πλαίσια του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του».